Otkup nedospelih potraživanja – Povoljnija usluga faktoringa za članove STIL-a

Savez transportera i logističara je za svoje članove dogovorio povoljnije uslove sa faktoring kućom Digitalni Faktoring.

Digitalni faktoring je finansijska institucija osnovana za poslove otkupa faktura.

Faktoring je posao ustupanja nedospelih potrazivanja od kupca. Glavne prednosti faktoringa su:

– Unapređenje likvidnosti.
– Brži razvoj firme.
– Ne vidi se dug u kreditnom birou i bilansu firme.

O ovoj usluzi se možete detaljnije informisati na web stranici: www.digitalnifaktoring.rs

Cena usluge faktoringa uz Potvrdu o članstvu u STIL-u je :
0,8% jednokratno od iznosa fakture
2,4% mesečno na iznos finansiranog dela.

Isplata sredstava najkasnije 48 sati od odobrenja.