Povraćaj (Refakcija) dela akcize na plaćeno dizel gorivo

Da li koristite Vaše pravo na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo?

Da li znate da ovo pravo možete ostvariti i do pet godina unazad (od 1.1.2019.)?

Saradnjom sa nama možete ostvariti Vaša prava!

U saradnji sa Vama ćemo prikupiti dokumentaciju, obraditi je na stručan, pouzdan i bezbedan način, obezbediti potrebnu dokumentaciju iz Ministarstva finansija i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, izraditi potrebne zahteve, tabele i obrasce i predati na propisani način, zatim ispratiti tok rešavanja i doći do rešenja.

– Posetićemo Poresku upravu u Vašem mestu, kako bi definisali lokalne specifičnosti i omogućili brži i efikasniji put do rešenja.

– Svoje usluge naplaćujemo tek po dobijanju pozitivnog Rešenja od Poreske uprave.

Deo osnovne dokumentacije koja je potrebna za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize je:

1.  Licenca ili Privremeno rešenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog i/ili domaćeg javnog prevoza.

2.  Izvodi iz licence po vozilima važeće periodima za koje se traži refakcija.

3.  Računi (pojedinačni i zbirni) i fisklani računi o nabavljenim količinama goriva u periodu za koji se podnosi zahtev.

4.  Otpremni dokument, CMR, Izlazni racun, kao dokaz o potrošnji goriva.

5. Izvodi, kao dokaz o plaćenom gorivu….