Povoljno! – Usluga vođenja Evidencije radnih vremena posada vozila u skladu sa Zakonom

Ovim putem želimo da vam ponudimo veoma povoljnu uslugu Evidentiranja radnog vremena člana posade vozila u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima.

     Platforma koju koristimo je u potpunosti izrađen po važećim propisima i aktivno pratimo i primenjujemo eventualne promene zakonske regulative i podrazumeva izdavanje izveštaja za:

–          Unos podataka sa digitalnih i analognih tahografa, poleđina listića i svih vrsta potvrda,

–          Evidenciju aktivnosti u referentnom periodu,

–          Izvod iz evidencije radnog vremena člana posade vozila,

–          Evidenciju eventualnih prekršaja sa članovima Zakona koji su prekršeni (za internu upotrebu).

Po odredbama važećeg Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima poslodavac je, između ostalog, obavezan:

–          da da odgovarajuća uputstva vozaču i da vrši njihovu redovnu kontrolu kako bi se obezbedilo poštovanje odredaba ovog zakona.

–          da poseduje dokaz da je vozača uputio u odredbe ovog Zakona i da mu je organizovao obuku,

–          da organizuje rad vozača tako da se vozači pridržavaju odredaba ovog zakona

–          da vodi evidenciju aktivnosti i radnog vremena člana posade vozila u referentnom periodu,

–          da čuva dokumentaciju vezanu za radno vreme vozača za poslednja 24 meseca,

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima ima retroaktivno i međunarodno dejstvo. Kontrolišu se objedinjeni podaci o aktivnostima za člana posade prikupljeni sa digitalnog tahografa (kartica vozača, poleđina taho rolne), analognog tahografa (obe strane taho listića) i izdate potvrda o aktivnostima u zemlji i inostranstvu.

Evidencija se primenjuje na osnovu propisa Republike Srbije: Zakon o radnom vremenu vozila u drumskom prevozu i tahografima, Pravilnik o protvrdi o aktivnostima vozača, Pravilnik o evidenciji radnog vremena člana posade vozila, Pravilnik o načinu korišćenja tahografa.

Zakon predviđa visoke kazne za nevođenje evidencije koje iznosi i do 200.000,00 dinara.

Za sve informacije Vam stojimo na raspolaganju.