LUKOIL – cene za članove STIL-a – 22.6.2024.

Достављамо Вам цене, за наше чланове, за преузимање горива на мрежи бензинских станица „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ путем корпоративних картица које важе од 22.6.2024. до наредне промене.

Напомињемо да се на ове цене остварују и додатни, не мали, попуст који се односи на потенцијал потрошње свих чланова СТИЛ-а, позовите нас за прецизније информације о висини додатног попуста. Рачунајући овај попуст, који се обрачунава уз књижно одобрење на крају месеца, остварујемо још боље цене у односу на тржишну конкуренцију.

За сва питања у вези остваривања ових и додатних попуста преко Савеза, молимо Вас да се обратите секретару СТИЛ-а.

Цене без урачунатог стимулативног рабата на кумулативни месечни потенцијал потрошње СТИЛ-а су:

LUKOIL SRBIJA, cene na dan 22.6.24.
Evro i EKTO dizel
Cena Evro dizela na BSCena EKTO dizela na BScena za članove STIL-aPDVRefakcijaNetto cena
Do 5000 ltara mesečno
Avansno plaćanje203,00209,00189,2031,5315,19142,48
Odloženo plaćanje203,00209,00191,0031,8315,19143,98
 
Preko 5000 litara mesečno
Avansno plaćanje203,00209,00188,7031,4515,19142,06
Odloženo plaćanje203,00209,00189,5031,5815,19142,73