KOMERCIJALNI POPUSTI u 2024. ZA ČLANOVE STIL-a

Posedujemo Ugovore sa najeminentnijim srpskim firmama kojima se obezbeđuju komercijalni popusti za članove Saveza, i to:

    * Naftna industrija Srbije, veliki popust za članove STIL-a na preko 350 benzinskih stanica u Srbiji i popust u Bugarskoj, Rumuniji i Bosni i Hercegovini.

    * Lukoil, veliki popust sa istom cenom za Evro i Ekto dizel gorivo,

    * Eurowag, sipanje goriva u zemljama Evropske unije, plaćanje putarina u inostranstvu, vraćanje PDV-a iz inostranstva – povoljnost za nove korisnike.

    * Fakultet tehničkih nauka, popust na cenu obuke za savetnika i vozača za transport opasne robe (ADR),

    * AMSS Centar za motorna vozila, ekskluzivni Ugovor obezbeđuje Saveznicima 10% popusta na sve usluge koje CMV pruža: CPC obuke, homologacija, laboratorijska ispitivanja, prioritet u tretmanu…

    * Refakcija akcize na plaćeno dizel gorivo – obrada dokumentacije u svrhu refakcije akcize na dizel gorivo do pet godina unazad,

    * Rapidex – povoljniji rezervni delovi za sva vozila,

    * CVS sistem – Tehnički pregledi – popust od 25% za tehnički pregled svih kategorija vozila sa mogućnošću on-line zakazivanja u bilo kom mestu.

    * Guma centar, popust na gume svih profila i velikog broj proizvođača.

    * Očitavanje tahografa i izrada Evidencije po važećem zakonu,

    * DIVINOL – motorna i druga mašinska ulja, Euro Ca sistem Čačak

    * Sava osiguranje, strateški Ugovor o saradnji, između ostalog, podrazumeva i Putno osiguranje za vozače po ceni od 3200 dinara sa PDV-om, 365/180, pokriće 30000 i troškovi prevoza 5000 evra.

    * PUT – Platforma za Upravljanje Transportom – kompletno i domaće licencirano rešenje za upravljanje transportnom firmom, praćenje troškova i vozila, radni nalozi, izrada e-fakture, rokovi, čuvanje…

    * All yes, obezbeđuje našim članovima popust od 5% na srpske putarine i što je još značajnije post-paid plaćanje na 30 dana.

    * Specijalizovana advokatska kancelarija za saobraćajnu i privrednu delatnost koja Saveznicima može pružiti usluge u Srbiji i inostranstvu.

   *  Factoring – Digitalni Faktoring – povoljnija usluga naplate nedospelih potraživanja u roku od 24 sata,

    * TLT Partners, popust na rezervacije trajekata, tunela, mostova i intermodalnih pruga – povoljnost za članove STIL-a,

    * Agencijske usluge zastupanja priliikom licenciranja, zaduženja i razduženja međunarodnih dozvola i drugih poslova pred MGSI i državnim organima

    * Popust na obrasce (CMR, JCI, nalozi…) i sav kancelarijski materijal potreban firmama.

    * … u pregovorima smo sa još desetak firmi koje mogu prevoznicima obezbediti razne komercijalne povoljnosti.