Nemačka – Nova ovlašćenja BAG-a

Poštovani prevoznici,

Nemački sud je presudio da BAG – državna inspekcija za drumski saobraćaj, može retrospektivno kazniti svaku kompaniju za čiji je kamion utvrđeno da ne ispunjava uslove za putarinu za teretna vozila koju je platila ili je plaćala.

Kako je objavljeno na mnogim nemačkim veb-sajtovima za drumski transport, presuda Upravnog suda u Kelnu odnosi se na slučaj koji se odnosi na kamion koji je imao neispravan AdBlue sistem.

Tokom BAG provere, utikač na vozilu koji je napajao AdBlue SCR sistem je bio isključen. Kao posledica toga, službenici su utvrdili da kamion ne ispunjava uslove za putarinu koju je platio i zahtevali su od prevoznika da plati dodatnu naknadu koju zahteva Euro 0 kamion.

Prevoznik se prvobitno žalio na odluku, da bi se kasnije povukao iz procesa.

Prema izveštajima u Nemačkoj, to znači da u praksi, kada se otkrije da kamion ima manipulisan izduvni sistem, BAG ima pravo da vozilo klasifikuje kao Euro 0 – osim ako obveznik putarine zaista može da dokaže da je izduvni sistem ispravno funkcionisao. .

Tada je na prevozniku da dokaže kada se manipulacija dogodila i plati dodatne naknade na osnovu za Euro 0 standard. Ovo se odnosi na sve slučajeve u poslednje 4 godine.

Svako dobro!

Nenad Jerosimić, sekretar Saveza
064/810 44 52

Bulevar Mihajla Pupina 147, Novi Beograd