DVA VAŽNA SASTANKA – Sastanak predstavnika MGSI i udruženja i mešovita komisija sa Španijom

 – Sastanak udruženja prevoznika za prevoz tereta u drumskom saobraćaju i predstavnika MGSI održaće se u petak 3.3.2023. godine. Na sastanku će se razmotriti otvorena pitanja i aktuelna situacija u međunarodnom i domaćem drumskom prevozu.

    – Sastanak mešovite komisije za drumski prevoz između delegacija Republike Srbije i Kraljevine Španije će se održati u Beogradu, 29. i 30. marta 2023. godine. Sastanak će se organizovati prvenstveno radi usaglašavanja bilateralnog sporazuma o drumskom prevozu, ali I radi razmatranja svih drugih pitanja I eventualnih problema u funkcionisanju drumskog prevoza sa Španijom.

Savez transportera i logističara će na ovim sastancima biti zastupljen sa svojim predstavnicima.

Kako bi smo na najbolji mogući način mogli zastupati interese srpske transportne privrede, molimo Vas da nam dostavite probleme, predloge za njihovo rešavanje i druge i sugestije za ove sastanke najkasnije do 27.02.2023. godine, do 14 časova, na ovu e-mail adresu: transport@stil.org.rs


Svako dobro!