Cene kod NIS-a za članove STIL-a na dan 25.4.2023.

Cene Evro dizel goriva kod NIS-a na dan 25.4.2023. za članove Saveza transportera i logističara.
Neobavezujuće količineObavezujuće količine
Odloženo plaćanjeAvansno plaćanjeOdloženo plaćanjeAvansno plaćanje
178,81177,25177,61176,05
Pravo na DODATNI RABAT u odnosu na gore navedene cene mogu ostvariti kupci koji imaju Ugovor sa Obavezujućim količinama u zavisnosti od poštovanja Ugovora po kvartalima i iznosi za:
 I kvartal – 1,33 dinara po litru bez PDV-a.
 II kvartal – 1,78 dinara po litru bez PDV-a.
 III kvartal – 2,22 dinara po litru bez PDV-a.
 IV kvartal – 2,67 dinara po litru bez PDV-a.

Popust za avans na preuzete količine svih benzina i TNG-a se odobrava u iznosu od 1,20 dinara sa PDV-om.

Za mesečnu potrošnju preko 20.000 litara i obavezujućim Ugovorom iznosi dodatnih 1,20 dinara sa PDV-om.