LUKOIL – Cene za članove udruženja na dan 15.5.2023.

    Достављамо Вам цене код ЛУКОИЛ-а, за чланове Савеза транспортера и логистичара на дан 15.05.2023. са урачунатим основним и стимулативним рабатима на потенцијал потрошње, без урачунатог стимулативног рабата на кумулативни месечни потенцијал и без кумулативног рабата на потенцијал поторшње Савеза:

 Купци са потрошњом 0-5.000 литара на месечном нивоу:

ПрoизвoдЦена сa ПДВ-oм у режиму aвaнснoг плaћaњa (дин/лит)Цена сa ПДВ-oм у режиму фактурисања и плаћања 15/15, 15/30, 15/45, 30/30 дaнa
(дин/лит)
Eврo дизeл172,00173,50
EKTO дизeл173,00174,50
ЕБМБ95168,00169,50
ЕКТО БМБ95172,90174,40
ЕКТО БМБ100185,00186,50
ТНГ92,9094,40

 Купци са потрошњом преко 5.000 литара на месечном нивоу:

ПрoизвoдЦена сa ПДВ-oм у режиму aвaнснoг плaћaњa (дин/лит)Цена сa ПДВ-oм у режиму фактурисања и плаћања 15/15, 15/30, 15/45, 30/30 дaнa
(дин/лит)
Eврo дизeл171,50173,00
EKTO дизeл172,50174,00
ЕБМБ95167,50169,00
ЕКТО БМБ95172,40173,90
ЕКТО БМБ100184,50186,00
ТНГ92,4093,90

Напомена 1:    Цене укључују стимулативни рабат на потенцијал потрошње који подразумева да Купац у току месеца преузме минимум 80% количине дефинисане као просечна потенцијална месечна потрошња

Напомена 2:    Стимулативни рабат на кумулативни месечни потенцијал потрошње удружења ће бити укључен када буде достигнута одређена наведена количина према понуди у складу са растом потрошње

www.stil.org.rs