VAŽNO! – Cene kod NIS-a za članove STIL-a na dan 13.6.2023.

Cene Evro dizel goriva kod NIS-a na dan 13.6.2023. za članove Saveza transportera i logističara.
Odloženo plaćanjeAvansno plaćanje
174,81173,25
Pravo na DODATNI RABAT u odnosu na gore navedene cene mogu ostvariti kupci koji imaju Ugovor sa Obavezujućim količinama u zavisnosti od poštovanja Ugovora po kvartalima i iznosi za:
 I kvartal – 1,33 dinara po litru bez PDV-a.
 II kvartal – 1,78 dinara po litru bez PDV-a.
 III kvartal – 2,22 dinara po litru bez PDV-a.
 IV kvartal – 2,67 dinara po litru bez PDV-a.

Sv kupci koji potpišu Ugovor sa obavezujućim količinama na kraju ugovornog perioda dobijaju 1,00 dinara dodatnog rabata.

AD Blue 107,00 sa PDV-om