VAŽNO ! – LUKOIL Ponuda za nastavak saradnje

У складу са претходним е-маил-ом достављамо Вам цене код ЛУКОИЛ-а, за чланове Савеза транспортера и логистичара на дан 10.05.2023. са урачунатим основним и стимулативним рабатима на потенцијал потрошње без урачунатог стимулативног рабата на кумулативни месечни потенцијал потрошње удружења су како следи:

 Купци са потрошњом 0-5.000 литара на месечном нивоу:

ПрoизвoдЦена сa ПДВ-oм у режиму aвaнснoг плaћaњa (дин/лит)Цена сa ПДВ-oм у режиму фактурисања и плаћања 15/15, 15/30, 15/45, 30/30 дaнa (дин/лит)
Eврo дизeл174,00175,50
EKTO дизeл175,00176,50
ЕБМБ95170,00171,50
ЕКТО БМБ95174,90176,40
ЕКТО БМБ100187,00188,50
ТНГ92,9094,40

Купци са потрошњом преко 5.000 литара на месечном нивоу:

ПрoизвoдЦена сa ПДВ-oм у режиму aвaнснoг плaћaњa (дин/лит)Цена сa ПДВ-oм у режиму фактурисања и плаћања 15/15, 15/30, 15/45, 30/30 дaнa (дин/лит)
Eврo дизeл173,50175,00
EKTO дизeл174,50176,00
ЕБМБ95169,50171,00
ЕКТО БМБ95174,40175,90
ЕКТО БМБ100186,50188,00
ТНГ92,4093,90

Напомена 1:     Цене укључују стимулативни рабат на потенцијал потрошње који подразумева да Купац у току месеца преузме минимум 80% количине дефинисане као просечна потенцијална месечна потрошња

Напомена 2:     Стимулативни рабат на кумулативни месечни потенцијал потрошње удружења ће бити укључен када буде достигнута одређена наведена количина према понуди у складу са растом потрошње

 Za snabdevanje po ovim uslovima je potrebna važeća Potvrda o članstvu STIL-a i Potpisivanje Priloga 3 Ugovora sa LUKOIL-om. Za sve informacije se mođete obratiti sekretaru Saveza na ovaj e-mail ili telefonskim putem.