Plaćanje putarina i Vraćanje PDV-a iz inostranstva za članove STIL-a

Putarine

Jedan uređaj za sledeće zemlje: Austrija, Belgija, Bugarska, Danska, Francuska, Španija, Portugalija, Italija, Poljska, Švajcarska, Švedska, Norveška, Finska i Mađarska.

Moguće je plaćanje putarina i u Češkoj, Slovačkoj, Švajcarskoj, Velikoj Britaniji, Poljskoj i Sloveniji, sa drugim tipom uređaja ili multiservice karticom, ali preko istog računa.

Jednokratni troškovi po vozilu:

1. Aktivacija uređaja –  okvirno 15 eur (obuhvata ugradnju, proces aktivacije i registracije uređaja).

2. Depozit za uređaj i putarine – zavisno od mesečne potrošnje i broja vozila.

Periodični troškovi po vozilu:

1. Rentiranje uređaja – 5 eur po vozilu mesečno.

2. Putarina na osnovu obračuna – provizija okvirno 3.5% (zavisno od prometa).

Obračun i način plaćanja:

– obračun se izdaje svakih 15 dana.

– putarine se plaćaju zbirno za sva vozila u EUR na osnovu obračuna.

Vraćanje PDV-a iz inostranstva

Moguć je ostvariti vraćanje PDV-a za sledeće zemlje:

  • Austrija, Belgija, Hrvatska, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Mađarska, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Švedska, Švajcarska.
  • Postoje dva modela vraćanja PDV-a: u roku od 15 dana nakon dostave dokumentacije ili nakon povraćaja pdv od strane nadležne poreske uprave.
  • Provizija iznosi između 6 i 8%, zavisno od zemlje i od izabranog modela za vraćanje PDV-a.

VAT plus (brzi povrat PDV-a) je moguć za sledeće zemlje:

Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Velika Britanija, Irska, Luksemburg, Holandija, Norveška, Rumunija, Slovačka, Slovenija i 

Švedska.