IZMENJEN PRAVILNIK O VOZAČKIM DOZVOLAMA

Izmenjen je i dopunjen Pravilnik o vozačkim dozvolama koji je članom 6b omogućio upisivanje C kategorije za vozače mlađe od 21 godine odnosno D kategorije za vozače mlađe od 24 godine, naravno nakon položenog vozačkog ispita i uz upisivanje koda ograničenja “102”.

Član 6b

Licima iz člana 180. stav 5. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji polože vozački ispit za upravljanje motornim vozilima C, CE, D1 ili D1E kategorije, a nisu navršili 21 godinu, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izdaće, na zahtev, vozačku dozvolu C, CE, D1, odnosno D1E kategorije, sa upisanim kodom ograničenja “102”, ako su navršili 18 godina.

Licima iz stava 1. ovog člana, koji polože vozački ispit za upravljanje motornim vozilima D ili DE kategorije, koji nisu navršili 24 godine, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izdaće, na zahtev, vozačku dozvolu D, odnosno DE kategorije, sa upisanim kodom ograničenja “102”, ako su navršili 21 godinu.

Lica iz stava 1. ovog člana uz zahtev prilažu dokaze iz člana 3. ovog pravilnika i sertifikat o stručnoj kompetentnosti, kojim se potvrđuje početna kvalifikacija.

Kada ispune propisane uslove, licima iz st. 1. i 2. ovog člana izdaće se vozačka dozvola C, CE, D1, D1E, D, odnosno DE kategorije, bez upisanog koda ograničenja.