Author page: milovan

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ И ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОТАЦИОНИМ УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ИЛИ СКУП ВОЗИЛА КОЈИМ СЕ ОБАВЉА ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ И ОБРАСЦИМА ПОТВРДА О ИСПУЊАВАЊУ ОВИХ УСЛОВА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ И ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОТАЦИОНИМ УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ИЛИ СКУП ВОЗИЛА КОЈИМ СЕ ОБАВЉА ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ И ОБРАСЦИМА ПОТВРДА О ИСПУЊАВАЊУ ОВИХ УСЛОВА

Поштовани,  У прилогу вам достављамо: ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ И ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИМ УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ИЛИ СКУП ВОЗИЛА КОЈИМ СЕ ОБАВЉА ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ…

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О РЕГИСТРАЦИЈИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О РЕГИСТРАЦИЈИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА

Поштовани,  У прилогу вам достављамо: ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О РЕГИСТРАЦИЈИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА  који je објављен у „Службеном гласнику РС“, број 51/2022.  S poštovanjem, Nenad Jerosimić,…